Velkommen til seters sommeren 2020!

«Det er vemodig å gå i fjellet om sommeren og møte stillhet og forfall

der det før var liv og virksomhet. I seterliene er det ikke lenger hauking og bjøllelåt og kuraut.

Det ryker ikke lenger fra skorsteinene på låge, grå seterhus.

Seterfolk og slåttekarer er borte. Det trasker ingen gjetere innover bustigene lenger,

det venter ingen setertaus på kjæresten sin. Seterhusa forfaller og vollene gror igjen med skog.

Men minnene fra seterlivet lever og vil fortsette å leve i kulturbeitenes tid»

(fra Snåsaboka -1960)

Fra 2005:

Snåsas setrer inviterer deg til minnerike opplevelser i Snåsas fjellverden. 

Her beiter kyrne reint, frisk og urterikt fjellgress

som gir melka og seterproduktene særegne kvaliteter.

I en rolig atmosfære kan du få deg et godt måltid,

en kaffesup eller bare en forfriskning og hvile på turen. 

Kanskje kommer du midt i fjøsstellet eller når budeia separerer utsøkt fløte fra feit setermelk? 

Kanskje kommer du den dagen kleggen har gjort godkua Roselin rebelsk og budeia…., 

eller kanskje du kommer når det ikke skjer noe som helst, 

der er bare stillhet og fred…