Norsk seterkultur

Besøk gjerne nettsida til norsk seterkultur. Her finnes informasjon om setring i norge og organisasjonens faglige og politiske arbeid. 
http://www.seterkultur.no

UNESCO