» Ljom » utgir CD med seterkauker fra Snåsa

Endelig har noen av våre unge musikere samlet inn og foredlet noen av Snåsa seterkauker!

En «seterkauk» er en vokalmelodi som ble brukt på setrene for å lokke på dyr og folk, for å si ifra om hvor man var i terreng, eller for å varsku om at man kom på kaffebesøk.

Om Ljom

Tre snåsninger har slått seg sammen med en frosting og en svenske for å danne en gruppe med svært variert bakgrunn og utdanning innen musikk. Noen har gått høyere utdanning innen klassisk og samtidsmusikk, andre har fordypet seg i jazz, rock og folkemusikk. Blandingen er mildt sagt spennende og variert, med samlepunkt omkring setermelodiene. Alle er delaktige som arrangører, komponister og også tekstforfattere. LJOMs første album blir sluppet 13. juni 2014, på Kirkelig Kulturverksted.

Mer om gruppa og prosjektet her: LJOM