Snåsa seterlag fikk Snåsafondets kulturpris !

Snåsafondet, som Snåsa kommune og Sparebank 1 står bak ønsker å fremme nærings- og kulturlivet i bygda.

Kulturprisen består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme.

Snåsa seterlag består av 19 setre som gjennom et utmerket samarbeid har satt Snåsa på kartet på

en positiv måte både nasjonalt og regionalt – slik at vi igjen kan kalle oss “Seterbygda Snåsa”

 Begrunnelse for kulturprisen :

1:Snåsa seterlag står for nyskaping og næringsutvikling innenfor Snåsas viktigste næring, landbruket. Gamle seteranlegg blir resteurert og tatt i bruk, beiter og voller blir ryddet – kulturlandskapspleie av beste merke.

Seterlivet bidrar til mer aktivitet i Snåsafjella har gitt Snåsas slagord: ”Snåsa – i samspill med naturen”, et virkelig ekte innhold.

2. Snåsa seterlag tar i bruk og tar vare på gamle setertradisjoner med foredling av melk til seterkost i utallige varianter.

3.Seterlaget står bak et reiselivsprodukt i Snåsa som har blitt en attraksjon. I løpet av 5 år har setrene i Snåsa hatt over 22.000 besøkende. Setrene formidler ekte natur- kultur og matopplevelser.